fbpx

Etätyö vai sittenkin virtuaalityö?

Etätyö on koronaviruspandemian aiheuttaman eristäytymisen seurauksena lyönyt itsensä lopullisesti läpi. Jopa niin tehokkaasti, että on syytä kysyä: onko etätyötä enää oikeastaan olemassakaan? Vai onko se käsitteenä jo itse asiassa kuollut?

Kliseen mukaan etätöissä lähinnä laiskotellaan. Käsitys lähtee perinteisestä johtamistavasta, jossa luotetaan ennen kaikkea näköhavaintoihin ihmisten työtehoa arvioitaessa. Etätöitä ei mielellään sallita, kun esimies ei voi tietää, mitä kaikkea alainen kotonaan puuhaa.

– Taatusti se herää tavallista myöhemmin ja menee aikaa hukkaan!
– Mitä jos se pesee pyykkiä työaikana?

Etätyö on kuollut – eläköön virtuaalityö

Ehkä on hyvä kuopata nyt tämä vanha klisee. Puoli tuntia myöhemmin herännyt kotona työskentelijä on levänneempi ja vähemmän stressaantunut ilman aamuruuhkaa – eli valmiimpi työpäivään. Eikä pyykkiä pestä käsin, vaan pesukonetta operoidessa voi samalla vaikka puhua tärkeää puhelua. On syytä luopua ajatuksesta, että kotoa käsin tehtävä työ olisi tehotonta vastuunpakoilua.

”Kiteytettynä virtuaalityöskentelyn pyhä kolminaisuus: teknologia, ihminen ja johtaminen. Ja sen päälle ne mukavat verkkarit.”

Teknologia ja muut välineet huippukuntoon

Virtuaalityöskentelijällä on oltava kunnon välineet. Kun työntekijä ja esimies voivat luot­taa välineisiin, on helpompaa luottaa, että työ onnistuu.

  • Verkkoyhteydet: Koko virtuaalityöskentelyn ajatus lähtee luonnollisesti luotetta­vista verkkoyhteyksistä. Niis­tä ei voi tinkiä.
  • Tietoturva ja tiedon­varmistaminen: Tietotur­variskit täytyy minimoida luottaen, että asiat hoituvat turvallisesti. Teknisillä rat­kaisuilla ja toimintamalleilla varmistetaan, että asianmu­kaiset ihmiset käsittelevät tie­toa oikein ja turvallisesti.
  • Työpisteen ergonomia: Työkalujen ja laitteiden on oltava kunnossa. Sohvalla rö­hnöttämisen sijaan voidaan kotiin hankkia sähköpöytä – jokaisellehan ei välttämättä tarvita enää työpistettä toi­mistossa, josta tulee vähitel­len kohtaamispaikka.
Ihmiset huippukuntoon

”Pelkät tekniset etätyövalmiudet eivät tietenkään yksin riitä, vaan esimiesten vastuulla on valmentaa ihmiset virtuaalityöskentelyyn ja huolehtia tietyistä peruspilareista.

Moni on varmasti viime aikoina huomannut, että silloin homma sujuu: ihmiset ovat rennompia, palaverit ytimek­käämpiä, small talk pysyy aisoissa. Ja tuottavuus lähtee uuteen lentoon.

  • Työhyvinvointi: Työ­ympäristön ja työskentely­tavan kotona täytyy tukea hyvinvointia. Suuri vastuu on esimiestyöllä: tauot jäävät helposti pitämättä ilman siir­tymiä paikasta toiseen, joten virtuaaliset kahvitauot, tau­kojumpat ja muut sosiaaliset kohtaamiset ovat oleellinen osa työpäivää.
  • Kokouskäytännöt: Ko­kouksissa teknologian ei pidä näytellä pääroolia, vaan ih­misten. Vaikka kokous järjes­tetään virtuaalisesti, niin voi­daan noudattaa normaaleja kokouskäytäntöjä.
  •  Johtaminen ja pelisään­nöt: Itsensä johtaminen – ai­kataulutus, tauot, työn aloitus ja lopetus – korostuu kotona työskentelyssä. Esimies taas voi valmentamalla ja aktiivi­sella kuuntelulla varmistaa, että työntekijällä on edelly­tykset tehdä työtä laaduk­kaasti. Vastuu työn tuloksesta ei häviä kummaltakaan osa­puolelta.
Asiantuntija auttaa in­vestoimaan virtuaalityön välineisiin ja valmiuksiin

On todennäköistä, että etätyö yleistyy Suomessa voi­makkaasti myös koronapan­demian jälkeen. Monet etätöihin koronakriisin aikana siirtyneestä  haluaa tehdä työnsä suu­relta osin etänä myös jatkossa.

Työnteon uudelleen muo­toilu korostaa Network Services Finlandin (NSF) kaltaisten asiantuntijoiden tarvetta ja vaatii koko osaa­misen kirjon esiin kaivamis­ta. Me NSF:llä emme olekaan vain teknisen ICT-infra­struktuurin rakentaja, vaan myös autamme esimiehiä ja työntekijöitä ymmärtämään uudeksi normaaliksi muut­tuneen virtuaalityöskentelyn vaikutukset ja vaatimukset tinkimättä tietoturvallisuu­desta.

Tässä vinkit onnistuneeseen etätyöhön: Ole töissä kuin kotonasi.

Palvelua Suomen parhaalla meiningillä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi - asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä.

Vantaa

Mittalinja 1
01260 Vantaa
Katso kartta!

0201 424 200
info@nsf.fi
etunimi.sukunimi@nsf.fi

Tampere

Sammonkatu 28 B
33540 Tampere

0201 424 200
info@nsf.fi
etunimi.sukunimi@nsf.fi

Espanja

Fuengirola

0201 424 200
info@nsf.fi
etunimi.sukunimi@nsf.fi

Copyright 2021
Network Services Finland Oy
All rights reserved

Call Now ButtonSoita tästä!